Objavljeno Komentiraj

Dostava robe uvjeti

DOSTAVA ROBE

OPG Piteša – Dalmatia Naturalis radi otpremu naručene robe svaki radni dan. Rok isporuke je 2-3 radna dana, ovisno o lokaciji kupca.

Naručeni proizvodi će biti zapakirani tako da se uobičajnom manipulacijom ne mogu oštetiti. Kupac je dužan prilikom preuzimanja pošiljke provjeriti eventualna oštećenja i odmah reklamirati dostavnom radniku koju je robu dostavio. Ukoliko kupac vidi vanjska oštećenja na pošiljkama treba odbiti preuzeti pošiljku.

Provjera ispravnosti narudžbe ovisi o kupcu, a naknadne reklamacije vezane za transport narudžbe se ne uvažavaju.

CIJENA DOSTAVE

25 KN-vrijednost narudžbe do 198 kn

BESPLATNO- za narudžbe iznad 199 kn

 

Vrijedi za cijelu RH.

 

POVRAT /REKLAMACIJA ROBE

Prodavatelj se obvezuje prije slanja proizvoda Kupcu, sve proizvode detaljno pregledati i uvjeriti se u njihovu ispravnost i kvalitetu, zaštititi ih te upakirati u kvalitetnu ambalažu kako se ne bi oštetili kod transporta i tek tada poslati pošiljku Kupcu.

Kupac ima pravo na povrat proizvoda u slijedećim slučajevima:
–  isporuka proizvoda koji nisu naručeni od strane Kupca
–  isporuka proizvoda koji ima grešku ili oštećenja koja nisu nastala u transportu

Kod primitka proizvoda provjera ispravnosti narudžbe ovisi o Kupcu.
Kupac se obvezuje provjeriti ispravnost narudžbe/računa prilikom dostave.
Povrat proizvoda moguć je 48 sati nakon primitka istih.
Proizvodi moraju biti u originalnom stanju, neotpakirani i neotvoreni.

Troškove povrata snosi Prodavatelj. U slučaju nemogućnosti isporuke ispravnog proizvoda, Prodavatelj vraća puni iznos uplate Kupcu na račun koji se Kupac obvezuje dati Prodavatelju.

Kako bi što prije i na obostrano zadovoljstvo riješili reklamaciju, molimo vas da reklamirani proizvod fotografirate, te isti uz pisanu reklamaciju pošaljete na slijedeći e-mail:

info@dalmatianaturalis.eu

POVRAT ILI ZAMJENA PROIZVODA

Ukoliko niste u potpunosti zadovoljni sa kupljenim proizvodom, možete ga vratiti ili zamijeniti i to u roku od 14 radnih dana nakon primitka pošiljke. Proizvod mora biti nekorišten i u originalnom pakiranju, zajedno s originalnim računom koji ste primili uz pošiljku. Ako ne želite zamjenu proizvoda, vratit ćemo uplaćeni iznos na vaš račun. Zbog toga, uz robu koju vraćate, trebate priložiti i broj vašeg bankovnog računa. Troškove povrata i slanja nove robe snosi sam kupac.

Kupac ima pravo na povrat proizvoda koje nije naručio ili proizvoda koji su oštećeni. U tom slučaju u dogovoru sa kupcem (e-mail, telefon) odobriti ćemo povrat proizvoda, te kupcu poslati novu pošiljku bez dodatnih troškova. Uz vraćenu robu potrebno je priložiti original računa koji ste primili uz pošiljku.

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, na odnose između potrošača (krajnjeg korisnika) i Alfa koncept d.o.o., u slučaju materijalnog nedostatka na proizvodu primjenjuju se odredbe Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15) o odgovornosti za materijalne nedostatke.

Povrat robe vrši se na adresu:

OPG Piteša,  Prapatnica, Piteše 2, 21201 Prgomet, Hrvatska

JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

PRAVO NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA SKLOPLJEN IZVAN POSLOVNIH PROSTORIJA ILI SKLOPLJEN NA DALJINU

Potrošač može, ne navodeći razlog, jednostrano raskinuti ovaj ugovor, u roku od 14 dana od dana sklapanja ugovora ili po njegovom primitku.

Pravo na jednostrani raskid ugovora počinje teći od datuma isporuke tj. od datuma za osobno preuzimanje pošiljke.

Da bi ostvario pravo na jednostrani raskid, potrošač mora trgovcu pisano dostaviti obavijest u kojoj navodi da raskida ugovor. Obavijest mora biti napisana na trajnom mediju i sadržavati podatke koji su niže naznačeni. a može biti dostavljena kao pismo poslano poštom ili elektronička pošta.

Ukoliko potrošač koristi svoje pravo na jednostrani raskid, neće snositi s tim u vezi nastale troškove osim izravne troškove povrata robe te umanjenja vrijednosti robe.

Povrat novca možemo izvršiti tek nakon što nam roba bude vraćena ili nakon što nam dostavite dokaz da ste nam robu poslali nazad.

Primjerak obrasca za jednostrani raskid ugovora možete elektronički ispuniti i poslati.

Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora dostavit ćemo Vam, bez odgađanja, elektroničkom poštom.

Obavijest o jednostranom raskidu ugovora

OPG Piteša, Prapatnica, Piteše 2, 21201 Prgomet, Hrvatska

Ja, _________________________________________________ (ime i prezime potrošača) iz

___________________________________________________ (adresa potrošača: mjesto, ulica, broj) ovime izjavljujem da jednostrano raskidam Ugovor o kupnji sljedeće robe/usluge:

____________________________________________________________ (upišite naziv artikla)

prema broju računa ili broju narudžbe ____________________ (upišite broj dokumenta) primljene

dana _____________________. (upišite datum)

U _____________________ (grad/mjesto), dana _____________________. (datum).

__________________________ Potpis potrošača (samo ako se ovaj obrazac ispunjava na papiru),

Obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora potrošača

 

Sukladno članku 10. točka 3 Zakona o zaštiti potrošača NN41/14 obavještavamo potrošače da prigovor kojim izražavaju svoje nezadovoljstvo proizvodom mogu  podnijeti u pisanom obliku putem e-maila na adresu info@dalmatianaturalis.eu ili poštom na adresu OPG Piteša,Prapatnica, Piteše 2, 21201 Prgomet, Hrvatska

Odogovor na vaš prigovor poslati ćemo u pisanom obliku u roku od 15 dana od primitka prigovora. Stoga vas molimo da u svojem prigovoru naznačite adresu ili e-mail adresu na koju vam možemo odgovor poslati.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *