Objavljeno Komentiraj

Povrat

Prodavatelj se obvezuje prije slanja proizvoda Kupcu, sve proizvode detaljno pregledati i uvjeriti se u njihovu ispravnost i kvalitetu, zaštititi ih te upakirati u kvalitetnu ambalažu kako se ne bi oštetili kod transporta i tek tada poslati pošiljku Kupcu.

Kupac ima pravo na povrat proizvoda u slijedećim slučajevima:
–  isporuka proizvoda koji nisu naručeni od strane Kupca
–  isporuka proizvoda koji ima grešku ili oštećenja koja nisu nastala u transportu

Kod primitka proizvoda provjera ispravnosti narudžbe ovisi o Kupcu.
Kupac se obvezuje provjeriti ispravnost narudžbe/računa prilikom dostave.
Proizvodi moraju biti u originalnom stanju, neotpakirani i neotvoreni.

Troškove povrata snosi Prodavatelj. U slučaju nemogućnosti isporuke ispravnog proizvoda, Prodavatelj vraća puni iznos uplate Kupcu na račun koji se Kupac obvezuje dati Prodavatelju.

Kako bi što prije i na obostrano zadovoljstvo riješili reklamaciju, molimo vas da reklamirani proizvod fotografirate, te isti uz pisanu reklamaciju pošaljete na slijedeći e-mail: info@dalmatianaturalis.eu

Također kupac kao potrošač u smislu Zakona o zaštiti potrošača  ima pravo, ne navodeći za to razlog, raskinuti tako sklopljeni ugovor u roku od četrnaest ( 14 ) dana. Tada treba popuniti ovaj obrazac :jednostrani raskid ugovora

ODR Platforma Europske komisije

Potrošačke sporove moguće je rješavati i putem platforme za prigovore dostupne na URL: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HR

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)